BẢNG GIÁ DÁN KEO XE HONDA

GỌI NGAY 0909.993.070 ĐỂ ĐẶT CHỖ

Mã Sản Phẩm (Tên Xe)     Giá Tiền (VND)     Thời Hạn Bảo Hành
AB 2007 ĐẾN AB 2010      300.000 VNĐ12 Tháng
AB 2010 Fi      350.000 VNĐ 12 Tháng
AB 2011      350.000 VNĐ 12 Tháng
AB 13 – 14 – 15      400.000 VNĐ12 Tháng
AB 2016      400.000 VNĐ12 Tháng
AB 2016 (Nhám)      450.000 VNĐ12 Tháng
Click + Vario 2015      300.000 VNĐ12 Tháng
Click + Vario 2015 (Nhám)      350.000 VNĐ12 Tháng
Click Thái Trong+Nhám      350.000 VNĐ 12 Tháng
Dream      300.000 VNĐ 12 Tháng
Future Neo      350.000 VNĐ 12 Tháng
 Lead 2010      300.000 VNĐ12 Tháng
 Lead 2017      400.000 VNĐ12 Tháng
 Lead 2013      350.000 VNĐ 12 Tháng
 PCX 2011-15      400.000 VNĐ 12 Tháng
 PS      400.000 VNĐ 12 Tháng
Dylan      300.000 VNĐ12 Tháng
Honda @      300.000 VNĐ12 Tháng
 SH 2009-2012      350.000 VNĐ 12 Tháng
SH 2017      400.000 VNĐ12 Tháng
SH 300i      400.000 VNĐ12 Tháng
SH Mode      300.000 VNĐ12 Tháng
Taranis     300.000 VNĐ12 Tháng
Vision 2011-2014      300.000 VNĐ12 Tháng
Wave RSX 2012      300.000 VNĐ12 Tháng
Wave 2017      300.000 VNĐ12 Tháng
 Wave Blade 110      300.000 VNĐ 12 Tháng
Wave RSX      300.000 VNĐ 12 Tháng
Blade Trong+Nhám      300.000 VNĐ12 Tháng
Winner Bóng      300.000 VNĐ12 Tháng
Winner Nhám      350.000 VNĐ 12 Tháng
Winner X Trong+Nhám      350.000 VNĐ12 Tháng
SH Ý     300.000 VNĐ12 Tháng
 Supper Cup     400.000 VNĐ12 Tháng
SH 2020      450.000 VNĐ12 Tháng
AB 2020      400.000 VNĐ12 Tháng
SH Mode350.000 VNĐ12 Tháng
Sonic300.000 VNĐ12 Tháng
Scoopy350.000 VNĐ12 Tháng
ADV400.000 VNĐ12 Tháng